Bravida förlänger sitt partnerskap med Volvo Car Scandinavian Mixed
2022.05.28

Bravida förlänger sitt partnerskap med Volvo Car Scandinavian Mixed

För omedelbar publicering
lördag den 28 maj, 2022

Bravida foto.jpg

Pressrelease Bravida

”Vi är mycket glada att vi har förlängt vårt partnerskap med Bravida. Deras närvaro och engagemang i Volvo Car Scandinavian Mixed betyder mycket för oss. Det skapar förutsättningar för dem att kommunicera deras viktiga arbete mot en jämställd arbetsplats via en jämställd och hållbar plattform. Tillsammans kan vi göra skillnad.” 

-       Henrik Hilford Brander, COO på We Do Sports 

”Bravida och Volvo Car Scandinavian Mixed är en perfekt mix. Vi delar grundläggande värderingar, där en av de allra viktigaste är att göra de områden vi verkar inom mer jämställda. För Volvo Car Scandinavian Mixed handlar det om jämlika förhållanden inom golfsporten och för Bravida handlar det bland annat om att få fler kvinnor att välja att arbeta inom installationsbranschen. 

För att uppnå detta är det viktigt att skapa en attraktiv arbetsplats som bygger på ett hållbart agerande som värnar om respekt och jämställdhet. Genom vårt partnerskap med Volvo Car Scandinavian mixed vill vi sända tydliga signaler till såväl våra kunder som medarbetare att hållbarhets och jämställdhetsperspektiven är väldigt viktiga för Bravida.” 

-       Kent Möller, Marknadschef Bravida

Om Bravida

Bravida fyller 100 år!

Under de 100 åren har vi gått från att vara ett byggföretag till ett renodlat installationsföretag som arbetar med att skapa energieffektiva lösningar inom fastighetsservice och installation. Genom att underhålla, uppgradera och digitalisera fastigheter kan vi tillsammans minska utsläppen.

Fastigheter får allt fler tekniska funktioner. Förutom de grundläggande – el, vs, värme, kyla, ventilation, belysning, sprinkler, säkerhet och lås – ökar kraven på digitala och hållbara lösningar som automation, energioptimering, solenergi och laddstationer för elbilar. Hos Bravida får du en partner som tar ansvar för alla tekniska funktioner, genom fastighetens hela livscykel. Men oftast börjar det med ett konkret projekt eller ett problem som behöver lösas.

Bra fastigheter gör skillnad för miljön och samhället. Därför finns Bravida. Med helhetslösningar för service och installation hjälper vi kunderna att skapa välfungerande fastigheter där människor trivs och kan leva hållbart. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutrala, så att våra kunder också kan vara det. Vår storlek och vårt engagemang gör det möjligt att leda vägen framåt i vår bransch. Så låt oss anta utmaningen och skapa stora resultat tillsammans.

Läs mer om Bravida här och kika gärna på Bravidas film om deras 100 års jubileum här!

SLUT

Dp world